Το MOLON LAVE είναι το πρώτο ελαιόλαδο παγκοσμίως που πιστοποιήθηκε για τη βιοδραστικότητα της σύστασής του της όφελος της ανθρώπινης υγείας και ευεξίας.

Κατατάσσεται ως ένα ελαιόλαδο «υψηλής βιοδραστικότητας», σύμφωνα με τον κανονισμό του Ευρωπαϊκού Σήματος πιστοποίησης AFQ.

Συγκεκριμένα, το MOLON LAVE επιδεικνύει σταθερά υψηλή βιοδραστικότητα κοντά σε μεγέθη που ξεπερνούν την αντιοξειδωτική ικανότητα τροφίμων χαρακτηρισμένων με την υψηλότερη αντιοξειδωτική ικανότητα παγκοσμίως όπως για παράδειγμα το ρόδι και η αρώνια.

Το Ευρωπαϊκό Σήμα πιστοποίησης AFQ.

Το AFQ  (Activity FoodOxys Quality) είναι ένα νέο, πρωτοποριακό σύστημα βαθμολόγησης και κατάταξης της ποιότητας αγροτικών προϊόντων από όλο τον κόσμο. Ειδικότερα, αξιολογεί και συγκρίνει μία ευρεία γκάμα προϊόντων, κατηγοριοποιημένων με βάση τον κώδικα τροφίμων και ποτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του αμερικάνικου Οργανισμού Τροφίμων και Φαρμάκων.

Αποτελεί Ευρωπαϊκό Σήμα πιστοποίησης ποιότητας, καταχωρημένο στον επίσημο κατάλογο εγκεκριμένων σημάτων του Ευρωπαϊκό Γραφείο Διανοητικής Ιδιοκτησίας (EUIPO).

Έχει δημιουργηθεί από την FoodOxys, εταιρεία τεχνοβλαστό του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και παρέχει στον παραγωγό και στον καταναλωτή πολύτιμες απαντήσεις αναφορικά με τα ποιοτικά χαρακτηριστικά και τις ευεργετικές ιδιότητες τροφίμων και ποτών.

Πιστοποίηση AFQ και βαθμό 20/20.
cert-foodoxys-afq19

Το σήμα ήρθε για να αποδείξει τεκμηριωμένα και αδιαμφισβήτητα αυτά που ήδη ξέραμε ως στοιχεία υπεροχής για το ελαιόλαδό μας.

Μανίκης Ιωάννης, Γενικός Διευθυντής της ΜΟΛΩΝ ΛΑΒΕ AE

Γνωρίζουμε τι τρώμε, θωρακίζουμε την υγεία μας.

O ιδρυτής του τεχνοβλαστού, Καθηγητής Δημήτριος Κουρέτας, έχοντας ασχοληθεί εκτενώς τα τελευταία 20 χρόνια με τη μελέτη της επίδρασης των τροφίμων στη μεταβολική υγεία του ανθρώπου εξηγεί: «Οι τροφές που καταναλώνουμε παρέχουν στο σώμα μας τις ‘πληροφορίες’ και τα υλικά που χρειάζεται για να λειτουργήσει σωστά. Εάν δεν λάβουμε τις σωστές πληροφορίες, οι μεταβολικές μας διεργασίες φθίνουν, υποβαθμίζοντας την υγεία του οργανισμού. Ο Ιπποκράτης χρησιμοποιούσε τη φράση: ‘Φάρμακο ας γίνει η τροφή σας και η τροφή σας ας γίνει φάρμακό σας’. Αυτό που τρώμε αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο της υγείας μας. Μέχρι τώρα, ο καταναλωτής δε γνώριζε την προσφορά των προϊόντων με τα οποία τρέφεται. Βάλαμε στο τραπέζι μια παράμετρο που τα επόμενα χρόνια θα καθορίσει τις προτιμήσεις των καταναλωτών».

Τρώμε καλά, ζούμε καλύτερα!

Τα αντιοξειδωτικά που περιέχονται στο Εξαιρετικό Παρθένο Ελαιόλαδο MOLON LAVE αποτελούν τους σημαντικότερους ενδογενείς «φύλακες» της γεύσης του, αλλά και τους «εγγυητές» της ευεργετικής του δράσης στην ανθρώπινη υγεία και ευεξία.

Πιο συγκεκριμένα, συμβάλλουν θετικά στην

  • εξουδετέρωση ελευθέρων ριζών
  • προστασία από οξειδωτικές βλάβες
  • πρόληψη βλαβών στο DNA
MOLON LAVE - FOODOXYS