Πιστοποίηση AFQ και βαθμό 20/20.

Πρώτο διεθνώς το ελαιόλαδο της ΜΟΛΩΝ ΛΑΒΕ AE πιστοποιείται για τη βιοδραστικότητα της σύστασής του προς όφελος της ανθρώπινης υγείας και ευεξίας

Αποκτά το νέο Ευρωπαϊκό Σήμα πιστοποίησης ποιότητας AFQ της FOODOXYS.    Το Εξαιρετικό Παρθένο Ελαιόλαδο MOLON LAVE αποκτά το νέο Ευρωπαϊκό Σήμα πιστοποίησης ποιότητας AFQ της FOODOXYS, το οποίο εισάγει ένα νέο, πρωτοποριακό σύστημα βαθμολόγησης και κατάταξης της ποιότητας των αγροτικών προϊόντων και τροφίμων με βάση τη βιοδραστικότητα της σύστασής τους και το όφελος προς…